Integritetspolicy

Här får du information om hur MiniMaxi behandlar dina personuppgifter när du använder MiniMaxis Webbplats; blir Inlämningskund; om du kontaktar oss; eller i övrigt använder våra Tjänster. Du får också information om dina rättigheter, och hur du kan gå tillväga för att göra dina rättigheter gällande.

När vi nämner “MiniMaxi”, “vi” eller “oss” i den här Integritetspolicyn syftar det på:

Nordic MiniMaxi AB
Org.nr: 559422-7141
Gustavsgatan 18 B
691 34 Karlskoga
Email: kundservice@nordicminimaxi.com

om inget annat särskilt anges.

Andra definierade begrepp som används i den här Integritetspolicyn har samma betydelse som i MiniMaxis Allmänna Villkor, om inget annat särskilt anges.

 1. Om behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvar

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är: namn, e-postadress, telefonnummer och IP-adress.

Behandling av personuppgifter är allt som görs med personuppgifter - såsom att samla in, skapa, analysera, dela, och radera personuppgifter.

MiniMaxi är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som beskrivs i den här Integritetspolicyn. Det betyder att MiniMaxi behöver se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, såsom dataskyddsförordningen (2016/679) (“GDPR”) och dataskyddslagen (lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning).

 1. Vilka personuppgifter använder vi?

Här beskrivs de kategorier av personuppgifter som MiniMaxi behandlar i våra olika Tjänster. I avsnitt 3 nedan kan du läsa mer om vad vi använder de olika kategorierna av personuppgifter till.

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter

Exempel på personuppgifter:

Namn, e-postadress, telefonnummer, ditt kundnummer hos MiniMaxi.

 • Uppgifter om ditt kundkonto

Exempel på personuppgifter:

Information om ditt kundkonto hos MiniMaxi, såsom information om köp i våra butiker och på MiniMaxis Webbplats, tidigare och nuvarande inlämningsvaror, aktuellt saldo och Utbetalningsuppgifter.

Om du är minderårig kan vi också samla in uppgifter om att du har vårdnadshavares godkännande för att bli Inlämningskund.

 • Utbetalningsuppgifter

Exempel på personuppgifter:

Vald metod för utbetalning till dig från MiniMaxi, uppgifter som krävs för utförande av utbetalningen, datum och tid för utbetalning, uppgifter som samlas in i samband med din aktivitet med Mobilt Bank-ID.

Vilka uppgifter som krävs för utförande av utbetalning beror på vilken utbetalningsmetod du har valt, och kan t.ex. omfatta telefonnummer eller uppgifter om ditt bankkonto.

 • Information om köp på MiniMaxis Webbplats

Exempel på personuppgifter:

Ordernummer, köpt vara, leverans- och faktureringsadresser, leverans- och betalningsstatus, returstatus och uppgifter om leverantörer som är involverade i avtalets fullgörande av avtalet.

 • Betalningsuppgifter

Exempel på personuppgifter:

Vald betalmetod, uppgifter som krävs för utförande av betalningen, tid och datum för betalning.

Vilka uppgifter som krävs för utförande av en betalning beror på vilken betalmetod du har valt, och kan t.ex. omfatta kredit- och bankkortsuppgifter och uppgifter om ditt bankkonto. Det kan också omfatta information som krävs för att upptäcka och förhindra bedrägerier.

 • Teknisk information som genereras genom din användning av MiniMaxis Webbplats

Exempel på personuppgifter:

Data om hur du har interagerat med MiniMaxis Webbplats, svarstid för sidor, nedladdningsfel, datum och tid när du använde MiniMaxis Webbplats.

 • Enhetsinformation

Exempel på personuppgifter:

IP-adress, enhets-ID, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning och liknande information om dina enhetsinställningar.

 • Meddelanden och annan kommunikation

Exempel på personuppgifter:

Innehållet i dina meddelanden till oss via e-post, post, sociala medier och kontaktformulär, och innehållet i våra svar till dig. Våra interna noteringar om hur ditt ärende har hanterats. Information om meddelanden vi har skickat till dig.

 1. Vad använder vi personuppgifter till?

Nedan beskrivs:

 1. För vilket eller vilka ändamål vi använder dina personuppgifter när du använder våra olika Tjänster.
 2. Vilka kategorier av personuppgifter vi använder för respektive ändamål.
 3. Källan till personuppgifterna, det vill säga om vi fått uppgifterna direkt från dig; skapat eller samlat in dem själva eller via något av våra personuppgiftsbiträden, eller samlat in dem från en annan personuppgiftsansvarig.
 4. Den så kallade rättsliga grunden för att kunna behandla dina personuppgifter för ett visst ändamål. En rättslig grund är ett skäl att använda uppgifterna som är berättigat enligt dataskyddslagstiftningen.
 5. Hur länge MiniMaxi använder personuppgifterna för respektive ändamål.

Notera att vi behöver samla in och behandla vissa personuppgifter om dig för att kunna ingå och uppfylla avtal med dig om köp på MiniMaxis Webbplats, och för att kunna ingå och uppfylla avtal med dig om inlämning av varor för försäljning. Om du inte vill att vi samlar in sådana personuppgifter kan du inte handla på MiniMaxis Webbplats eller lämna in varor för försäljning.

 • När du besöker MiniMaxis Webbplats

Ändamål 1

Samla in information om hur du använder MiniMaxis Webbplats med hjälp av s.k. cookies. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i avsnitt 7 nedan.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

Se avsnitt 7 nedan.

Rättslig grund

Nödvändiga cookies: Behandlingen är nödvändig för att MiniMaxi ska kunna ingå och fullgöra avtalet om köp respektive inlogg på Mina Sidor med dig.

Övriga cookies: Ditt samtycke. 

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Varierar beroende på vilka cookies som används, men som mest i 38 månader efter ditt senaste besök på MiniMaxis Webbplats. 

Se avsnitt 7 nedan för information om hur du kan neka och ta bort cookies i din webbläsare.

Ändamål 2

Erbjuda dig att få nyhetsbrev, erbjudanden och liknande kommunikation från MiniMaxi.

Om du ångrar dig och vill tacka nej till sådana utskick kan du kontakta oss eller avregistrera dig via länken i utskicket. 

Kategori(er) av personuppgifter och källa

Kontakt- och identifikationsuppgifter (Källa: Kunden)

Meddelanden och annan kommunikation (Källa: Kund för kommunikation från Kunden; MiniMaxi för kommunikation från MiniMaxi.)

Rättslig grund

Intresseavvägning motiverad av vårt berättigade intresse att informera dig om nyheter och erbjudanden.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Tills du tackar nej till utskick, eller tills vi får ett automatgenererat meddelande om att e-postadressen inte längre är giltig.

 • När du genomför ett köp på MiniMaxis Webbplats

Ändamål 1

Verifiera din identitet

Kategori(er) av personuppgifter och källa

- Kontakt- och identifikationsuppgifter (Källa: Kunden)

- Enhetsinformation (Källa: Kunden)

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att MiniMaxi ska kunna ingå och fullgöra köpeavtalet med dig.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

​​Tjugofyra (​24) månader från datumet för köp.

Ändamål 2

Förebygga bedrägerier

Kategori(er) av personuppgifter och källa

- Betalningsuppgifter (Källa: Kunden)

- Enhetsinformation (Källa: Kunden)

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att MiniMaxi ska kunna ingå och fullgöra köpeavtalet med dig.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Tjugofyra (24) månader från datum för köp.

Ändamål 3

Ingå, genomföra och dokumentera köpeavtalet med dig, inkl. bekräftelse, betalning och leverans av varan.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

- Kontakt- och identifikationsuppgifter (Källa: Kunden)

- Information om köp på MiniMaxis Webbplats (Källa: MiniMaxi)

- Betalningsuppgifter (Källa: Kunden och MiniMaxi)

- Teknisk information som genereras genom din användning av MiniMaxis Webbplats (Källa: MiniMaxi)

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att MiniMaxi ska kunna ingå och fullgöra köpeavtalet med dig.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Trettioåtta (38) månader från datum för köp.

Ändamål 4

Erbjuda dig att få nyhetsbrev, erbjudanden och liknande kommunikation från MiniMaxi.

Om du ångrar dig och vill tacka nej till sådana utskick kan du kontakta oss eller avregistrera dig via länken i utskicket. 

Kategori(er) av personuppgifter och källa

- Kontakt- och identifikationsuppgifter (Källa: Kunden)

- Meddelanden och annan kommunikation (Källa: Kund för kommunikation från Kunden; MiniMaxi för kommunikation från MiniMaxi.)

Rättslig grund

Intresseavvägning motiverad av vårt berättigade intresse att informera dig om nyheter och erbjudanden.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Tills du tackar nej till utskick, eller tills vi får ett automatgenererat meddelande om att e-postadressen inte längre är giltig.

 • När du registrerar och hanterar ditt Mina Sidor-konto

Ändamål 1

Identifiera dig för att låta dig skapa ett Mina Sidor-konto.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

- Kontakt- och identifikationsuppgifter (Källa: Kunden)

- Enhetsinformation (Källa: Kunden)

- Teknisk information som genereras genom din användning av MiniMaxis Webbplats (Källa: MiniMaxi)

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att MiniMaxi ska kunna ingå och fullgöra inlämningsavtal med dig.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Så länge du är aktiv Inlämningskund, se avsnitt 5 nedan.

Ändamål 2

Identifiera dig i samband med att du loggar in på ditt Mina Sidor-konto.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

- Kontakt- och identifikationsuppgifter (Källa: Kunden)

- Enhetsinformation (Källa: Kunden)

- Teknisk information som genereras genom din användning av MiniMaxis Webbplats (Källa: MiniMaxi)

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att MiniMaxi ska kunna ingå och fullgöra inlämningsavtal med dig.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Så länge du är aktiv Inlämningskund, se avsnitt 5 nedan.

Ändamål 3

I övrigt låta dig utnyttja alla funktioner som erbjuds i ditt Mina Sidor-konto.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

- Kontakt- och identifikationsuppgifter (Källa: Kunden)

- Uppgifter om ditt kundkonto (Källa: MiniMaxi)

- Utbetalningsuppgifter (Källa: Zimpler AB)

- Teknisk information som genereras genom din användning av MiniMaxis Webbplats (Källa: MiniMaxi)

- Enhetsinformation (Källa: Kunden)

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att MiniMaxi ska kunna ingå och fullgöra inlämningsavtal med dig.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Så länge du är aktiv Inlämningskund, se avsnitt 5 nedan.

Ändamål 4

Kontakta dig per e-post, sms eller telefon med frågor om dina varor, viktig information om våra Tjänster, avtalsändringar och annat som inte utgör marknadsföring.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

- Kontakt- och identifikationsuppgifter (Källa: Kunden)

- Uppgifter om ditt kundkonto (Källa: MiniMaxi)

- Meddelanden och annan kommunikation (Källa: MiniMaxi)

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att MiniMaxi ska kunna ingå och fullgöra inlämningsavtal med dig.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Så länge du är aktiv Inlämningskund, se avsnitt 5 nedan.

Ändamål 5

Marknadsföra våra Tjänster och erbjudanden vi lämnar i samarbete med våra partners.

Om du inte vill få sådan marknadsföring kan du frånsäga dig den när du vill, genom att kontakta oss eller avregistrera dig via länken i utskicket.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

- Kontakt- och identifikationsuppgifter (Källa: Kunden)

- Uppgifter om ditt kundkonto (Källa: MiniMaxi)

- Meddelanden och annan kommunikation (Källa: Kund för kommunikation från Kunden; MiniMaxi för kommunikation från MiniMaxi.)

Rättslig grund

Intresseavvägning motiverad av vårt berättigade intresse att informera dig om nyheter och erbjudanden.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Det tidigare av att du tackar nej till utskick; att vi får ett automatgenererat meddelande om att e-postadressen inte längre är giltig; eller att du inte längre är aktiv Inlämningskund, se avsnitt 5 nedan.

 • När du registrerar dig för inlämning i någon av våra fysiska butiker

Ändamål 1

Identifiera dig för att låta dig lämna in varor för försäljning, och registrera dig som Inlämningskund.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

- Kontakt- och identifikationsuppgifter (Källa: Kunden)

- Uppgifter om ditt kundkonto (Källa: MiniMaxi)

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att MiniMaxi ska kunna ingå och fullgöra inlämningsavtal med dig.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Så länge du är aktiv Inlämningskund, se avsnitt 5 nedan.

Ändamål 2

Betala ut din försäljningskommission när du begär det.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

- Uppgifter om ditt kundkonto (Källa: MiniMaxi)

- Utbetalningsuppgifter (Källa: Kunden för uppgifter som krävs för att utföra utbetalningen. MiniMaxi för uppgifter om utbetalningen.)

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att MiniMaxi ska kunna ingå och fullgöra inlämningsavtal med dig.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

​​Under utbetalningens utförande.

Ändamål 3

Kontakta dig med frågor om dina varor, viktig information om våra Tjänster, avtalsändringar och annat som inte utgör marknadsföring.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

- Kontakt- och identifikationsuppgifter (Källa: Kunden)

- Uppgifter om ditt kundkonto (Källa: MiniMaxi)

- Meddelanden och annan kommunikation (Källa: MiniMaxi)

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att MiniMaxi ska kunna ingå och fullgöra inlämningsavtal med dig.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Så länge du är aktiv Inlämningskund, se avsnitt 5 nedan.

 • När du kontaktar vår kundtjänst

Ändamål 1

Identifiera dig och kommunicera med dig om ditt ärende till vår kundtjänst.

Det involverar vanligtvis att hantera frågor från dig och bearbetning av returer och reklamationer.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

Alla kategorier av personuppgifter som listas i avsnitt 3 ovan kan komma att behandlas, beroende på ditt ärende.

Rättslig grund

Uppgifter om befintliga kunder: Behandlingen är nödvändig för att MiniMaxi ska kunna ingå och fullgöra köpe-respektive inlämningsavtal med dig.

Uppgifter om andra än befintliga kunder: Behandlingen baseras på en intresseavvägning motiverad av MiniMaxis berättigade intresse att säkerställa att personer som kontaktar MiniMaxi får den hjälp de behöver.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Två (2) år från sista inkomna meddelandet i ett ärende.

 • Övrigt

Ändamål 1

Låta dig utöva dina rättigheter enligt GDPR, t.ex. genom att tillhandahålla registerutdrag eller efterkomma din rätt att bli glömd.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

Alla kategorier av personuppgifter som MiniMaxi behandlar kan användas, beroende på vilken rätt du åberopar.

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra MiniMaxis rättsliga förpliktelser.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Dina personuppgifter används bara för det här ändamålet om du uttryckligen begär det, och förutsatt att vi behandlar personuppgifter om dig.

Se avsnitt 5 nedan gällande hur länge MiniMaxi behåller dina personuppgifter.

Ändamål 2

Sammanställa bokföring och redovisning och bevara den i enlighet med krav i gällande lag.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

Utbetalningsuppgifter (Källa: Kunden för uppgifter som krävs för att utföra utbetalningen, MiniMaxi för uppgifter om utbetalningen).

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra MiniMaxis rättsliga förpliktelser.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Under tiden som bokföringen sammanställs och 7 år efter utgången av det år som uppgiften registrerades. 

Ändamål 3

Radera ditt kundkonto hos MiniMaxi när ditt avtal med oss sägs upp.

Kategori(er) av personuppgifter och källa

Se avsnitt 5 nedan.

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra MiniMaxis rättsliga förpliktelser enligt GDPR.

Hur länge används dina personuppgifter för det här ändamålet?

Se avsnitt 5 nedan.

 1. Vilka delar vi dina personuppgifter med? 

MiniMaxi delar dina personuppgifter med de här kategorierna av mottagare:

 • Leverantörer och underleverantörer

Vi delar information om dig med våra leverantörer som tillhandahåller tjänster och funktionalitet åt oss, till exempel i form av mjukvara, datalagring och affärskonsulter. De kan i sin tur lämna ut sådan information till sina underleverantörer. 

Leverantörerna och deras underleverantörer är våra personuppgiftsbiträden. Det innebär att de bara får behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. Vi säkerställer att det alltid finns ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med dem, som styr vad de får göra med uppgifterna de får från oss, och hur uppgifterna ska skyddas. 

Vi delar dina uppgifter med våra leverantörer när vi bedömer att vi har ett berättigat intresse att få tillgång tjänster och funktionalitet från andra företag. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.

 • Leverantörer av betalnings- och utbetalningstjänster.

När du betalar för en vara på MiniMaxis Webbplats, och om du väljer vissa metoder för utbetalningar från MiniMaxi, hanteras betalningarna respektive utbetalningarna av leverantörer av betalnings- respektive utbetalningstjänster. 

När de här företagen behandlar dina personuppgifter gör de det i huvudsak i egenskap av MiniMaxis personuppgiftsbiträden, men de kan också utföra vissa behandlingar av dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga. 

I de fall som de här företagen behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga ansvarar de själva för att tillhandahålla dig information om hur de behandlar dina personuppgifter.

 • Myndigheter

Om en myndighet begär att få information om dig, och vi är skyldiga enligt lag att tillhandahålla informationen, kommer vi att göra det. 

Vi delar också information om dig med myndigheter om vi bedömer att vi har ett berättigat intresse att göra det, såsom att kunna anmäla brott eller försvara våra rättsliga anspråk. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.

 • Andra bolag i MiniMaxi-gruppen

Vi delar dina uppgifter med andra bolag i MiniMaxis företagsgrupp för att de ska kunna hantera vår relation med dig. Exempelvis har MiniMaxis olika fysiska butiker tillgång till dina kunduppgifter som Inlämningskund, för att kunna administrera dina inlämningar av varor.

MiniMaxigruppens anställda som arbetar med supportfrågor har också tillgång till våra kunders köp- och inlämningshistorik, för att kunna hantera frågor som kommer till vår support. 

De andra bolagen i MiniMaxis företagsgrupp är våra personuppgiftsbiträden. Det innebär att de bara får behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. Vi säkerställer att det alltid finns ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med dem, som styr vad de får göra med uppgifterna de får från oss, och hur uppgifterna ska skyddas. 

Vi delar dina uppgifter med andra bolag i MiniMaxi-gruppen när vi bedömer att vi har ett berättigat intresse att få tillgång tjänster och funktionalitet från dem. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.

 • Företagsöverlåtelse

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag i samband med att vi slås samman med eller köps upp av ett annat företag, eller om vi blir föremål för någon annan affärstransaktion, som en omorganisation, eller om någon sådan transaktion föreslås. 

Vi delar dina uppgifter för det syftet om vi bedömer att vi har ett berättigat intresse att göra det. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.

 1. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla respektive ändamål för vår behandling, i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 3 ovan. 

Vi betraktar dig som en aktiv Inlämningskund, och upprätthåller ditt kundkonto hos oss, i två (2) år från det att du lämnade in eller fick en vara såld i någon av våra butiker. 

Senast inom 4 månader från det att två-årsperioden enligt ovan har löpt ut kommer ditt kundkonto hos MiniMaxi att raderas från våra system. Då raderas också all information vi har om dig som inlämningskund, med undantag för information om utbetalningar, som sparas för bokföringsändamål, se avsnitt 3 ovan.

 1. Var behandlas dina personuppgifter?

Som huvudregel behandlas dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Men det finns situationer när MiniMaxi behöver behandla vissa av dina personuppgifter med hjälp av verktyg eller tjänster som tillhandahålls av företag med etablering och/eller underleverantörer etablerade utanför EU/EES. I sådana fall säkerställer vi att det aktuella landet utanför EU/EES har vad som kallas för adekvat skyddsnivå, eller att EU-kommissionens standardavtalsklausuler ingåtts med mottagaren. 

Du hittar information om vilka länder som anses ha en adekvat skyddsnivå på EU-kommissionens hemsida. Du kan läsa om EU-kommissionens standardavtalsklausuler och hittar kopior av dem i svensk översättning på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Vi bedömer också om det finns lagar eller regler i mottagarlandet som inverkar negativt på skyddet för dina personuppgifter. I sådana fall vidtar vi särskilda åtgärder för att skyddet för dina uppgifter ska kvarstå vid överföringen utanför EU/EES. Om du vill få mer information om de skyddsåtgärder som vidtas kan du alltid kontakta oss.

 1. Användning av cookies

MiniMaxi använder tekniker som cookies, web beacons, lokal lagring i webbläsare och digitalt fingeravtryck ("cookies") på MiniMaxis Webbplats. Vissa av de cookies vi använder krävs för att innehåll och funktioner på MiniMaxis Webbplats ska fungera, medan andra gör att våra och våra partners tjänster fungerar smidigare för dig. 

Vi kategoriserar de cookies vi använder såhär:

 • Nödvändiga cookies

Den här typen av cookies är nödvändiga för att innehåll eller funktioner på MiniMaxis Webbplats ska fungera, såsom köp och inlogg på Mina Sidor. De kan inte stängas av i våra system. Som beskrivs nedan kan du ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig för den här typen av cookies, men det kan leda till att delar av MiniMaxis Webbplats inte fungerar som de ska. 

 • Cookies för marknadsföring

Om du lämnar ditt samtycke till det sätter vi och våra annonspartners den här typen av cookies för att anpassa innehåll och annonser som visas på MiniMaxis Webbplats, och i våra annonspartners kanaler. Om du inte samtycker till de här typen av cookies kommer du inte att få marknadsföring som baseras på hur du interagerat med MiniMaxis Webbplats.

 • Analys-cookies

Om du lämnar ditt samtycke till det används den här typen av cookies för att mäta trafik till MiniMaxis Webbplats, och för att förstå hur användare interagerar med de funktioner och tjänster som erbjuds där. Om du inte samtycker till den här typen av cookies kommer inga användarspecifika uppgifter relaterade till webbplatsens prestanda att lagras.

Du kan välja att bara acceptera användning av nödvändiga kakor, och justera dina samtycken, genom cookie-inställningarna för MiniMaxis Webbplats. Cookie-inställningarna når du dels första gången du besöker MiniMaxis Webbplats, och dels genom att klicka på länken “Hantera cookies” på MiniMaxis Webbplats.

Om du inte vill acceptera cookies kan du också ändra dina webbläsarinställningar till att automatiskt neka lagring av cookies, eller till att informera dig när en webbplats vill lagra cookies i din enhet. Tidigare lagrade cookies kan också tas bort via webbläsaren. Mer information finns i Hjälpavsnittet i din webbläsare och på https://www.aboutcookies.org/how-to-manage-and-delete-cookies

Notera att dina cookie-preferenser kommer att behöva återställas om du använder olika enheter eller webbläsare för att komma åt MiniMaxis Webbplats eller radera cookies från din enhet.

 1. Vilka rättigheter har du, och hur kan du utöva dem?

Du har rätt att ha kontroll över dina egna personuppgifter, och rätt att få information från oss om hur vi behandlar dina uppgifter. Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter. 

Om du vill utöva någon av någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på kundservice@nordicminimaxi.com.

 • Rätt att bli informerad. 

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom den här Integritetspolicyn, och genom att svara på frågor från dig. 

Mer information om rätten till information hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. 

Du har rätt att få reda på om MiniMaxi behandlar personuppgifter om dig, och att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. 

Mer information om rätten till tillgång hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 • Rätt att få tillgång till och flytta dina personuppgifter till annan mottagare.

Du har rätt att få ut vissa personuppgifter om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, s.k. dataportabilitet. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan mottagare. Om det är tekniskt möjligt har du också rätt att begära att MiniMaxi överför uppgifterna direkt till den andra mottagaren. 

Mer information om rätten till dataportabilitet och när den är tillämplig hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 • Rätt att få din information raderad ("Rätt att bli glömd"). 

Under vissa omständigheter har du rätt att få de personuppgifter vi behandlar om dig raderade - t.ex. om det inte längre är nödvändigt för oss att behandla uppgifterna för det syfte vi samlade in dem; om du återkallar ditt samtycke; om du har invänt mot behandlingen och det saknas berättigade, tyngre vägande skäl för behandlingen; eller om behandlingen rör direktmarknadsföring och du invänder mot direktmarknadsföringen. (Gällande den separata rätten att göra invändningar, se nedan.) 

Du kan läsa mer om när du har rätt att få dina personuppgifter raderade, i vilka fall MiniMaxi har rätt att neka din begäran om radering m.m. på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig, och att vi kompletterar din information. 

Mer information om rätten till rättelse hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 • Rätt till begränsning av behandling. 

Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt syfte har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av sådana uppgifter. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina uppgifter under tiden som vi kontrollerar din begäran, eller under tiden vi kontrollerar om du har rätt att invända mot viss behandling, som beskrivs nedan. 

Mer information om rätten till begränsning hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 • Rätt att invända. 

Du kan invända mot vår behandling som sker baserat på berättigat intresse, med hänvisning till dina personliga omständigheter. Du kan också alltid invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. När du meddelar oss att du inte längre vill få direktmarknadsföring från oss kommer vi att sluta skicka dig marknadsföring. 

Mer information om rätten att invända hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 • Rätt att återkalla samtycke. 

I de fall där vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta med behandlingen. Att du tar tillbaka samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som grundades på ditt samtycke innan det återkallades.

 • Rätt att lämna in klagomål. 

Du har rätt att lämna in klagomål på hur MiniMaxi behandlar dina personuppgifter hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling. Mer information om hur du lämnar in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du här.

 1. Uppdateringar 

Vi uppdaterar den här Integritetspolicyn när det behövs, t.ex. för att vi vill göra informationen ännu tydligare för dig, eller om det behövs för att uppfylla krav i dataskyddslagstiftningen.

Om vi planerar att införa större ändringar, t.ex. börja behandla dina personuppgifter på något nytt sätt, kommer vi att publicera information om det på MiniMaxis Webbplats, skicka dig ett mail, eller kommunicera det på något annat sätt som gör att du blir medveten om ändringen.

 1. Vart kan du vända dig med synpunkter och frågor? 

Du är alltid välkommen att kontakta kundservice@nordicminimaxi.com om du har frågor om eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter.